SMART – Kuidas panna realistlik eesmärk keha vormi saamiseks?

eesmärk

Mis on sinu eesmärk? Treeningharjumuste uuringu kokkuvõte 3.osa.

EESMÄRGIPÜSTITUS

Kuidas panna realistlik eesmärk keha vormi saamiseksSMART põhimõtted efektiivsel eesmärgipüstitusel.

Specific – spetsiifilised, konkreetsed.
Eesmärgid ei tohi olla liiga üldised ega hägused. Keha vormi puhul ei ole hea mõte panna eesmärgiks kogu massi numbri vähenemist, sest eeldades, et sinna juurde kuulub ka treening, võib mass suureneda vee ja liha arvelt ja väheneda rasva arvelt – siis võib massi number samaks jääda. Konkreetseks eesmärgiks sobib panna, kas ainult rasvaprotsendi vähenemine või ainult rasva- ja luuvaba massi (s.o. lihast ja veest koosnev mass) suurenemine. Sihitavad numbrid tuleb panna subjektiivselt.

Measurable – mõõdetavad.
Üks kõige tavalisematest sihtidest on saada keha rasvaprotsent tervislikku vahemikku ja edasi juba “tuunida” keha veelgi esteetilisemaks. Kõike, mida jälgida – areneb. Pane kehapäevikusse (vihikus, blogis, online keskonnas, nt trimm.ee, trennihunt.ee) kirja numbriliselt oma treeningud/saavutused. Tänapäeva tehnoloogia ja teadus võimaldavad keha koostist mõõta ja jälgida 1,5 kuni 3 % täpsusega.

Attainable – saavutatav, reaalne.
See on reaalne kui vahe-eesmärki saavutada on tervislik (nt aeglane rasva vähendamine). Sa tegutsed ka, et eesmärki saavutada (nt paikapandud treening ülepäeviti). On väga tähtis, et sa teaksid millal oled eesmärgini jõudnud.

Relevant – tähtis, oluline.
Pead olema juba motiveeritud.
Kui lõpp-eesmärk on ainult ilus keha saada ja seda hoida, siis selle protsessi käigus läheb tervis ka paremaks.

Time – ajaliselt määratletud, tähtaeg peab olema.
Pane tähtaeg lõpp-eesmärgile ja vahe-eesmärkidele. Orienteeruv lõppeesmärk võib olla liiga kaugel ja see võib muutuda aja jooksul (kehalise aktiivsusega muutub keha kompositsioon). Pane vahe-eesmärgid, nt lõppeesmärk on alandada üldrasvaprotsent 10%-võrra, aga paari kuu jooksul 3%. Mida vahetumalt sa oma saavutusi näed, seda suurem on motivatsioon edasi tegutseda, sest saad vahetult kinnitust oma pingutustele.

SUHTUMINE LOEB.
On väga suur erinevus, kas sa mõtled nii “ok, ma proovin siis. nagunii läheb jälle metsa.” või nii ” Takistusi tuleb nagunii, see on märk sellest, et ma liigun kuskile. Tegutsen nii kaua kuni saan, mida tahan!”

Kõik. Artikkel sai läbi. Nüüd tegutse.

***

Kalorimeetria valemid ja kalkulaatorid